Search the co-production knowledge base

Mae’r brif ddewislen yn arddangos hyd at 6 eitem ar gyfer pob pwnc ar y dudalen flaen. Cliciwch ar y teitl pwnc i weld yr holl eitemau, neu chwiliwch trwy eiriau allweddol.

Mae’r holl ddogfennau a gynhyrchwn gennym ar gael yn ddwyieithog. Ond, mae llawer o ddogfennau ar gael yma wedi’u cynhyrchu gan sefydliadau eraill, ac mae llawer o’r rhain dim ond ar gael yn Saesneg. Mae’r adnodd hwn yn datblygu’n barhaus. Gall unrhyw un awgrymu diweddariadau ac ychwanegiadau, a fydd yr awgrymiadau yn dod yn rhan o’r adnodd llawn. Ar hyn o bryd nid oes gennym yr adnoddau i gyfieithu a golygu’r holl eitemau yn barhaus. Lle mae adnoddau ar gael yn Gymraeg, fe’u harddangosir yn Gymraeg; fel arall fe’u harddangosir yn Saesneg.