Croeso i Sylfaen Gwybodaeth Cydgynhyrchu! Ein nod yw casglu at ei gilydd llu o adnoddau defnyddiol ar agweddau amrywiol cyd-gynhyrchu, a dangos y ffordd at fwy. Rydym yn gweithio o Gymru, felly mae’r adran polisi’n berthnasol i’r cyd-destun deddfwriaethol datganoledig yma, ond dylai fod gweddill yr wybodaeth yr un mor berthnasol i bawb er gwaethaf eich lleoliad daearyddol. Defnyddiwch y ffurflen yng nghategori 14 i’n hysbysu am unrhyw adnoddau ychwanegol y gallwn eu cynnwys!

 

Mae’r brif ddewislen yn arddangos hyd at 6 eitem ar gyfer pob pwnc ar y dudalen flaen. Cliciwch ar y teitl pwnc i weld yr holl eitemau, neu chwiliwch trwy eiriau allweddol.

Mae’r holl ddogfennau a gynhyrchwn gennym ar gael yn ddwyieithog. Ond, mae llawer o ddogfennau ar gael yma wedi’u cynhyrchu gan sefydliadau eraill, ac mae llawer o’r rhain dim ond ar gael yn Saesneg. Mae’r adnodd hwn yn datblygu’n barhaus. Gall unrhyw un awgrymu diweddariadau ac ychwanegiadau, a fydd yr awgrymiadau yn dod yn rhan o’r adnodd llawn. Ar hyn o bryd nid oes gennym yr adnoddau i gyfieithu a golygu’r holl eitemau yn barhaus. Lle mae adnoddau ar gael yn Gymraeg, fe’u harddangosir yn Gymraeg; fel arall fe’u harddangosir yn Saesneg.