Arf Hunanasesu Archwiliad Cydgynhyrchu

Archwiliad Cydgynhyrchu & Ymwneud: Arf hunanasesu ar gyfer sefydliadau

Mae’r Archwiliad Cydgynhyrchu ac Ymwneud yn arf hunanasesu syml sy’n helpu sefydliadau i asesu pa mor effeithiol ydynt o ran mabwysiadu ffyrdd cydgynhyrchiol o weithio. Mae’n cynnwys pymtheg o ddatganiadau gweithredu, a drefnir yn unol â ‘phum egwyddor graidd cydgynhyrchu’ gyda sgôr ar gyfer pob un o’r rhain.

Mae’n rhoi cipolwg safonol o sut rydych yn perfformio, ochr yn ochr â dealltwriaeth o’r hyn sy’n gweithio, a’r hyn y mae angen ei wneud er mwyn parhau i wella. Mae’r Archwiliad Cydgynhrychu ac Ymwneud yn cynnwys cefnogaeth i lunio adroddiadau a gwerthusiadau ffurfiol, archwiliadau allanol ac adolygiadau mewnol cyfnodol.


Cliciwch yma i agor y pdf mewn tab newydd, neu dde-cliciwch i lawrlwytho’r dogfen.
Os ydych chi’n cael anhawster darllen hwn ar y sgrin, anfonwch e-bost atom i bostio copi papur atoch chi, neu er mwyn i ni allu chwilio am ffordd i ddiwallu’ch anghenion.

Fel arall, cliciwch yma i ddefnyddio’r teclyn ar-lein a chael eich canlyniadau mewn pdf y gellir ei lawrlwytho!

  • Rydym yn datblygu arf asesu cydgynhyrchu ac ymwneud ar gyfer dinasyddion a chymunedau, ac ar gyfer academyddion ac ymchwilwyr. Daliwch sylw!
  • Mae’r Arf Archwiliad Cydgynhyrchu ac Ymwneud yma yn adeiladu ar fersiwn gynharach a gyhoeddwyd yn y Co-production Catalogue for Wales.

 


 

Other co-production audit tools:

See also… The Coproduction Self-Assessment Audit Tool nef (2011) This short self-assessment tool has been designed to help practitioners critically assess how deeply they have developed co-production. The framework encourages self-reflection around 8 principles:

  1. Treating people as assets
  2. Incorporating peoples’ skills and experiences into the design of services
  3. Recognizing and celebrating peoples’ contributions
  4. Sharing responsibility for the delivery of services
  5. Valuing the work everyone contributes to achieve successful outcomes
  6. Creating a culture of give and take between staff and people involved
  7. Enabling people to find ways to support one another
  8. Developing peoples’ networks as a core activity

 

And: Co-production – how are you doing? A self-reflection tool Inclusion North & Tricia Nicoll Consulting (2011) This tool uses Edgar Cahn’s 4 key principles of co-production and helps practitioners to score their work across the four areas as red, amber or green. Questions are asked to provoke changes towards deeper and more transformative practice of co-production. This is an easy-access, user-friendly resource and works well for self-reflection at multiple levels of an organisation/project. Inclusion North CIC is a not-for-profit organisation. It supports people to make inclusion happen. “The word ‘co-production’ is used a lot. It’s not always clear what people mean when they use it. At Inclusion North, co-production is about services and local people working together to design and deliver services and support. This is about real, genuine partnership. It’s not just asking people what they think. We have made a co-production reflection tool with Tricia Nicoll Consulting. You can use this tool to review and plan how you can make co-production real.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *