Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: “dim canlyniad”

Mae’r cofnod hwn yn ategu’r pecyn Cymorth Mesur yr hyn sy’n Bwysig, sydd ar gael yma: https://gwyb.copronet.cymru/mesur-yr-hyn-syn-bwysig/

 

Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: “dim canlyniad”

 

Cod

???

 

Eglurhad

Nid yw’ch atebion yn cyfateb i’n canlyniadau ni. Gall hyn fod oherwydd nad oes ateb sy’n paru’n union â’ch anghenion chi. Gellir ystyried:

  • A oedd y gweithgaredd a ddewiswyd ei werthuso’r gweithgaredd cywir? A oedd yn rhy eang, neu’n rhy benodol?
  • Os ydych yn ystyried y bobl anghywir fel ffocws eich gwerthusiad?
  • A ydych yn gwneud y gwerthusiad am y rhesymau anghywir?
  • Oes gennych yr adnoddau er mwyn cwblhau’r gwerthusiad ar hyn o bryd?
  • Os gallwch weithio gyda phartner gwerthuso i’ch cynorthwyo?

 

Edrychwch ar y dewis gyfan o ddulliau casglu data i ystyried eich opsiynau: gweler tudalennau 7 ac 8 Mesur yr hyn sy’n Bwysig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *