Tag: AFI

Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod AFI

Mae’r cofnod hwn yn ategu’r pecyn Cymorth Mesur yr hyn sy’n Bwysig, sydd ar gael yma: https://gwyb.copronet.cymru/mesur-yr-hyn-syn-bwysig/   Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod AFI   Disgrifiad technegol Rydych am fabwysiadu dull o weithio cyfranogol a chydgynhyrchiol, tuag at werthusiad ffurfiannol neu werthusiad proses, y gellir ei gyflawni’n weddol gyflym a rhwydd.   Rhestr Termau Dulliau cyfranogol: sy’n cynnwys rhanddeiliaid rhaglen neu bolisi yn y broses gwerthuso. (Ffynhonnell: Better Evaluation) Dulliau cydgynhyrchiol: sy’n rhannu […]