Tag: AGJ

Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod AGJ

Mae’r cofnod hwn yn ategu’r pecyn Cymorth Mesur yr hyn sy’n Bwysig, sydd ar gael yma: https://gwyb.copronet.cymru/mesur-yr-hyn-syn-bwysig/   Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod AGJ   Disgrifiad technegol Rydych am fabwysiadu dull o weithio cyfranogol a chydgynhyrciol, i werthusiad deilliannol neu effaith, ac yn awyddus i ymrwymo amser ac adnoddau i gasglu tystiolaeth gyfoethog a manwl.   Rhestr Termau Dulliau cyfranogol: sy’n cynnwys rhanddeiliaid rhaglen neu bolisi yn y broses gwerthuso. (Ffynhonnell: Better […]