Tag: BFI

Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod BFI

Mae’r cofnod hwn yn ategu’r pecyn Cymorth Mesur yr hyn sy’n Bwysig, sydd ar gael yma: https://gwyb.copronet.cymru/mesur-yr-hyn-syn-bwysig/   Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod BFI   Disgrifiad technegol Rydych am fabwysiadu dull o weithio ansoddol ac ymgynghorol i werthusiad ffurfiannol neu broses y gellir ei gyflawni’n weddol gyflym a rhwydd.   Rhestr Termau Dulliau ansoddol: sy’n canolbwyntio ar ansawdd gweithgaredd (yn aml teimladau a barn oddrychol) yn lle ansawdd (ffeithiau a ffigurau […]