Tag: BGJ

Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod BGJ

Mae’r cofnod hwn yn ategu’r pecyn Cymorth Mesur yr hyn sy’n Bwysig, sydd ar gael yma: https://gwyb.copronet.cymru/mesur-yr-hyn-syn-bwysig/   Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod BGJ   Disgrifiad technegol Rydych am fabwysiadu dull o weithio ansoddol ac ymgynghorol i werthusiad ffurfiannol neu broses ac am ymrwymo amser ac adnoddau er mwyn casglu tystiolaeth gyfoethog a manwl.   Rhestr Termau Dulliau ansoddol: sy’n canolbwyntio ar ansawdd gweithgaredd (yn aml teimladau a barn oddrychol) yn […]