Tag: cymru

Mesur y Mynydd: Beth sydd wir o bwys mewn gofal cymdeithasol i unigolion yng Nghymru?

Mae Mesur y Mynydd yn fenter a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru. Adroddiad Rheithgor Dinasyddion Digwyddodd y Rheithgor Dinasyddion rhwng 24 a 27 Medi 2018. Drafftiwyd yr adroddiad gan Katie Cooke, Rheolwr Prosiect Mesur y Mynydd a Rachel Iredale, Darllenydd mewn Ymgysylltu Cyhoeddus ym Mhrifysgol De Cymru, ar ran y Rheithgor, ac fe’i cymeradwywyd gan bob un o’r Rheithwyr. Cwblhawyd yr adroddiad hwn ym mis Ionawr 2019 a’i gyhoeddi gan Brifysgol De Cymru. Dyma adroddiad am […]