Tag: DGJ

Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod DGJ

Mae’r cofnod hwn yn ategu’r pecyn Cymorth Mesur yr hyn sy’n Bwysig, sydd ar gael yma: https://gwyb.copronet.cymru/mesur-yr-hyn-syn-bwysig/   Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod DGJ   Disgrifiad technegol Rydych am fabwysiadu dull o weithio ansoddol ac ymgynghorol i werthusiad deilliannol neu effaith ac am ymrwymo amser ac adnoddau er mwyn casglu tystiolaeth gyfoethog a manwl.   Rhestr termau Dulliau Cyfranogol: sy’n cynnwys rhanddeiliaid rhaglen neu bolisi yn y broses gwerthuso. (Ffynhonnell: Better Evaluation) Dulliau […]