Tag: diagrams

Diagramau amrywiol ar gydgynhyrchu

(Gan Noreen:) Dyma’r diagramau byddaf yn eu defnyddio wrth roi cyflwyniadau a gweithdai am gyd-gynhyrchu, rhag ofn y byddant yn ddefnyddiol iti hefyd! Os nad yw’r bobl sy’n darparu gwasanaethau a’r bobl sy’n eu defnyddio o gwmpas y bwrdd, nid cyd-gynhyrchu yw hynny. (Yn enwedig pan fydd gweithwyr proffesiynol sy’n cydweithio ar draws sefydliadau, nid cyd-gynhyrchu yw os nad yw dinasyddion yn cyfrannu hefyd. Cydweithredu yw hynny, sy’n rhan bwysig o’r holl ddull o weithio […]