Tag: EFJ

Canlyniad yr arf ar-lein Mesur Beth sy’n Bwysig: Cod EFJ

Mae’r cofnod hwn yn ategu’r pecyn Cymorth Mesur yr hyn sy’n Bwysig, sydd ar gael yma: https://gwyb.copronet.cymru/mesur-yr-hyn-syn-bwysig/   Canlyniad yr arf ar-lein Mesur Beth sy’n Bwysig: Cod EFJ   Disgrifiad Technegol Rydych am fabwysiadu dull o weithio arsylwadol neu arbrofol i werthusiad ffurfiannol neu broses, ac rydych am ymrwymo amser ac adnoddai i gasglu tystiolaeth gyfoethog a manwl.   Rhestr termau Dulliau Cyfranogol: sy’n cynnwys rhanddeiliaid rhaglen neu bolisi yn y broses gwerthuso. (Ffynhonnell: Better Evaluation) Dulliau Cydgynhyrchiol: sy’n […]