Tag: EGI

Canlyniad yr arf ar-lein Mesur Beth sy’n Bwysig: Cod EGI

Mae’r cofnod hwn yn ategu’r pecyn Cymorth Mesur yr hyn sy’n Bwysig, sydd ar gael yma: https://gwyb.copronet.cymru/mesur-yr-hyn-syn-bwysig/   Canlyniad yr arf ar-lein Mesur Beth sy’n Bwysig: Cod EGI   Disgrifiad technegol Rydych am fabwysiadu dull o weithio arsylwadol neu arbrofol i werthusiad deilliannol neu effaith, y gellir ei gyflawni’n weddol gyflym a rhwydd.   Rhestr termau Dulliau Cyfranogol: sy’n cynnwys rhanddeiliaid rhaglen neu bolisi yn y broses gwerthuso. (Ffynhonnell: Better Evaluation) Dulliau Cydgynhyrchiol: sy’n rhannu grym a chyfrifoldeb gyda […]