Tag: EHJ

Canlyniad yr arf ar-lein Mesur Beth sy’n Bwysig: Cod CHJ

Mae’r cofnod hwn yn ategu’r pecyn Cymorth Mesur yr hyn sy’n Bwysig, sydd ar gael yma: https://gwyb.copronet.cymru/mesur-yr-hyn-syn-bwysig/   Canlyniad yr arf ar-lein Mesur Beth sy’n Bwysig: Cod CHJ   Disgrifiad technegol Rydych chi am fabwysiadu dull o waith ansoddol ac ymgynghorol, tuag at werthusiad economaidd, ac yn awyddus i ymrwymo amser ac adnoddau i gasglu tystiolaeth gyfoethog a manwl.   Rhestr termau Dulliau Cyfranogol: sy’n cynnwys rhanddeiliaid rhaglen neu bolisi yn y broses gwerthuso. (Ffynhonnell: Better Evaluation) Dulliau […]