Tag: Measuring What Matters

Mesur yr hyn sy’n Bwysig (teclyn ymarferol)

Teclyn syml ac ymarferol yw Mesur yr hyn sy’n Bwysig i unrhyw un sy’n gyfrifol am werthuso, i’w helpu gofyn y cwestiynau iawn, gan y bobl iawn, yn y ffordd iawn. Mae llwyth o arweiniad ar gael i sefydliadau mewn perthynas â gwerthuso, ond gall fod yn anodd llywio ffordd drwy’r holl wybodaeth. Nid peth hawdd yw gwahaniaethu rhwng cyngor da a drwg, gwybod pa gyngor sy’n berthnasol a ddim yn berthnasol, a gwybod yn […]