Tag: MWM

Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: “dim canlyniad”

Mae’r cofnod hwn yn ategu’r pecyn Cymorth Mesur yr hyn sy’n Bwysig, sydd ar gael yma: https://gwyb.copronet.cymru/mesur-yr-hyn-syn-bwysig/   Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: “dim canlyniad”   Cod ???   Eglurhad Nid yw’ch atebion yn cyfateb i’n canlyniadau ni. Gall hyn fod oherwydd nad oes ateb sy’n paru’n union â’ch anghenion chi. Gellir ystyried: A oedd y gweithgaredd a ddewiswyd ei werthuso’r gweithgaredd cywir? A oedd yn rhy eang, neu’n rhy benodol? Os […]

Canlyniad yr arf ar-lein Mesur Beth sy’n Bwysig: Cod CHJ

Mae’r cofnod hwn yn ategu’r pecyn Cymorth Mesur yr hyn sy’n Bwysig, sydd ar gael yma: https://gwyb.copronet.cymru/mesur-yr-hyn-syn-bwysig/   Canlyniad yr arf ar-lein Mesur Beth sy’n Bwysig: Cod CHJ   Disgrifiad technegol Rydych chi am fabwysiadu dull o waith ansoddol ac ymgynghorol, tuag at werthusiad economaidd, ac yn awyddus i ymrwymo amser ac adnoddau i gasglu tystiolaeth gyfoethog a manwl.   Rhestr termau Dulliau Cyfranogol: sy’n cynnwys rhanddeiliaid rhaglen neu bolisi yn y broses gwerthuso. (Ffynhonnell: Better Evaluation) Dulliau […]

Canlyniad yr arf ar-lein Mesur Beth sy’n Bwysig: Cod EGI

Mae’r cofnod hwn yn ategu’r pecyn Cymorth Mesur yr hyn sy’n Bwysig, sydd ar gael yma: https://gwyb.copronet.cymru/mesur-yr-hyn-syn-bwysig/   Canlyniad yr arf ar-lein Mesur Beth sy’n Bwysig: Cod EGI   Disgrifiad technegol Rydych am fabwysiadu dull o weithio arsylwadol neu arbrofol i werthusiad deilliannol neu effaith, y gellir ei gyflawni’n weddol gyflym a rhwydd.   Rhestr termau Dulliau Cyfranogol: sy’n cynnwys rhanddeiliaid rhaglen neu bolisi yn y broses gwerthuso. (Ffynhonnell: Better Evaluation) Dulliau Cydgynhyrchiol: sy’n rhannu grym a chyfrifoldeb gyda […]

Canlyniad yr arf ar-lein Mesur Beth sy’n Bwysig: Cod EFJ

Mae’r cofnod hwn yn ategu’r pecyn Cymorth Mesur yr hyn sy’n Bwysig, sydd ar gael yma: https://gwyb.copronet.cymru/mesur-yr-hyn-syn-bwysig/   Canlyniad yr arf ar-lein Mesur Beth sy’n Bwysig: Cod EFJ   Disgrifiad Technegol Rydych am fabwysiadu dull o weithio arsylwadol neu arbrofol i werthusiad ffurfiannol neu broses, ac rydych am ymrwymo amser ac adnoddai i gasglu tystiolaeth gyfoethog a manwl.   Rhestr termau Dulliau Cyfranogol: sy’n cynnwys rhanddeiliaid rhaglen neu bolisi yn y broses gwerthuso. (Ffynhonnell: Better Evaluation) Dulliau Cydgynhyrchiol: sy’n […]

Canlyniad yr arf ar-lein Mesur Beth sy’n Bwysig: Cod EFI

Mae’r cofnod hwn yn ategu’r pecyn Cymorth Mesur yr hyn sy’n Bwysig, sydd ar gael yma: https://gwyb.copronet.cymru/mesur-yr-hyn-syn-bwysig/   Canlyniad yr arf ar-lein Mesur Beth sy’n Bwysig: Cod EFI   Disgrifiad technegol Rydych am fabwysiadu dull o weithio arsylwadol neu arbrofol i werthusiad ffurfiannol neu broses, y gellir ei gyflawni’n weddol gyflym a rhwydd.   Rhestr termau Dulliau Cyfranogol: sy’n cynnwys rhanddeiliaid rhaglen neu bolisi yn y broses gwerthuso. (Ffynhonnell: Better Evaluation) Dulliau Cydgynhyrchiol: sy’n rhannu grym a chyfrifoldeb gyda […]

Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod DGJ

Mae’r cofnod hwn yn ategu’r pecyn Cymorth Mesur yr hyn sy’n Bwysig, sydd ar gael yma: https://gwyb.copronet.cymru/mesur-yr-hyn-syn-bwysig/   Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod DGJ   Disgrifiad technegol Rydych am fabwysiadu dull o weithio ansoddol ac ymgynghorol i werthusiad deilliannol neu effaith ac am ymrwymo amser ac adnoddau er mwyn casglu tystiolaeth gyfoethog a manwl.   Rhestr termau Dulliau Cyfranogol: sy’n cynnwys rhanddeiliaid rhaglen neu bolisi yn y broses gwerthuso. (Ffynhonnell: Better Evaluation) Dulliau […]

Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod DGI

Mae’r cofnod hwn yn ategu’r pecyn Cymorth Mesur yr hyn sy’n Bwysig, sydd ar gael yma: https://gwyb.copronet.cymru/mesur-yr-hyn-syn-bwysig/   Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod DGI   Disgrifiad technegol Rydych am fabwysiadu dull o weithio ansoddol ac ymgynghorol i werthusiad deilliannol neu effaith, y gellir ei gyflawni’n weddol gyflym a rhwydd.   Rhestr termau Dulliau Cyfranogol: sy’n cynnwys rhanddeiliaid rhaglen neu bolisi yn y broses gwerthuso. (Ffynhonnell: Better Evaluation) Dulliau Cydgynhyrchiol: sy’n rhannu grym a chyfrifoldeb […]

Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod DFI

Mae’r cofnod hwn yn ategu’r pecyn Cymorth Mesur yr hyn sy’n Bwysig, sydd ar gael yma: https://gwyb.copronet.cymru/mesur-yr-hyn-syn-bwysig/   Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod DFI   Disgrifiad technegol Rydych am fabwysiadu dull o weithio ansoddol ac ymgynghorol i werthusiad ffurfiannol neu broses, y gellir ei gyflawni’n weddol gyflym a rhwydd.   Rhestr Termau Dulliau Cyfranogol: sy’n cynnwys rhanddeiliaid rhaglen neu bolisi yn y broses gwerthuso. (Ffynhonnell: Better Evaluation) Dulliau Cydgynhyrchiol: sy’n rhannu grym a chyfrifoldeb […]

Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod CGI

Mae’r cofnod hwn yn ategu’r pecyn Cymorth Mesur yr hyn sy’n Bwysig, sydd ar gael yma: https://gwyb.copronet.cymru/mesur-yr-hyn-syn-bwysig/   Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod CGI   Disgrifiad technegol Rydych am fabwysiadu dull o weithio ansoddol ac ymgynghorol i werthusiad deilliannol neu effaith, y gellir ei gyflawni’n weddol gyflym a rhwydd.   Rhestr Termau Dulliau ansoddol: sy’n canolbwyntio ar ansawdd gweithgaredd (yn aml teimladau a barn oddrychol) yn lle ansawdd (ffeithiau a ffigurau […]

Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod BGJ

Mae’r cofnod hwn yn ategu’r pecyn Cymorth Mesur yr hyn sy’n Bwysig, sydd ar gael yma: https://gwyb.copronet.cymru/mesur-yr-hyn-syn-bwysig/   Canlyniad yr arf ar-lein Mesur yr hyn sy’n Bwysig: Cod BGJ   Disgrifiad technegol Rydych am fabwysiadu dull o weithio ansoddol ac ymgynghorol i werthusiad ffurfiannol neu broses ac am ymrwymo amser ac adnoddau er mwyn casglu tystiolaeth gyfoethog a manwl.   Rhestr Termau Dulliau ansoddol: sy’n canolbwyntio ar ansawdd gweithgaredd (yn aml teimladau a barn oddrychol) yn […]

Next Page »