Tag: self-evaluation

Arf Hunanasesu Archwiliad Cydgynhyrchu

Archwiliad Cydgynhyrchu & Ymwneud: Arf hunanasesu ar gyfer sefydliadau Mae’r Archwiliad Cydgynhyrchu ac Ymwneud yn arf hunanasesu syml sy’n helpu sefydliadau i asesu pa mor effeithiol ydynt o ran mabwysiadu ffyrdd cydgynhyrchiol o weithio. Mae’n cynnwys pymtheg o ddatganiadau gweithredu, a drefnir yn unol â ‘phum egwyddor graidd cydgynhyrchu’ gyda sgôr ar gyfer pob un o’r rhain. Mae’n rhoi cipolwg safonol o sut rydych yn perfformio, ochr yn ochr â dealltwriaeth o’r hyn sy’n gweithio, […]